Bliv medlem

Et medlemskab gælder til om med d. 31. juli

Bliv medlem

Pris pr. år: 25 kr.

For det beløb får du

 • En stor fest til Gammel Elev Weekenden (GEW), hvor generalforsamlingen finder sted

 • A-Weekend – Aktivitets- og Arbejdsweekend på Brejning Efterskole, hvor arbejde, aktivitet og hygge er den højeste prioritet

 • Foreningens årsskrift, der bringer nyt fra livet på Brejning og årene efter

 • Stemmeret til årets Generalforsamling som finder sted på GEW hvert år

  • Herunder indflydelse på hvem der sidder i Elevforeningens bestyrelse

  • Medbestemmelse til hvad Elevforeningen skal bruge penge på

  • Indflydelse på hvad årets kontingent fremover skal være

 • Mulighed for at stille op til Elevforenings bestyrelse, præge aktiviteterne og livet i Elevforeningen

 • Som medlem af Elevforeningen kommer du automatisk på skolens mailliste og modtager nyhedsbreve fra Brejning Efterskole

Tilmeld dig her: Kontingent 2022/2023

Modtag vores mails

Gratis

du vil modtage mails som

 • Indkaldelse til generelforsamling.

 • Kontingentopkrævning når tiden er inde

 • invitation til både A-weekend & GEW

 • Særlige nyheder og muligheder.