Vedtægter

Forslag til Vedtægtsændringer ved næste generalforsamling

Forslagsstillere
Bestyrelsen


Original paragraf

§11 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2 Elevforening tegnes af formanden og kassereren samt et bestyrelsesmedlem eller af

enten formand eller kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse.


ændret paragraf

§11 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2 Elevforening tegnes af formanden og kassereren samt et bestyrelsesmedlem eller af

enten formand eller kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse.


Stk. 3 Det står den konstituerede formand samt næstformand frit for at vælge anderledes betegnelse af samme art, heriblandt forperson, forkvinde, bestyrelsesleder etc. Af foreningens vedtægter forbliver formand og næstformand som hovedbetegnelser.


Motivation

Sekræter fjernes da betegnelsen ikke længere bliver brugt.


Stk. 3 tilføjes for at være mere aktuelle, og gør så formand og næstformand ikke skal betegnes som noget de ikke kan identificere sig med.